Regulamin świadczenia usług w firmie Centrum Szkoleniowo-Usługowe Anna Żórawska z oddziałem w Gdyni, ul. Rdestowa 144 Salon Dream Beauty

 1. Wszelkie usługi świadczone przez salon Dream Beauty są wykonywane zgodnie z zapisanym poniżej regulaminem.

 2. Skorzystanie z usług firmy Centrum Szkoleniowo-Usługowe Anna Żórawska z oddziałem w Gdyni, ul. Rdestowa 144 Salon Dream Beauty (dalej: Salon) oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 3. Właściciel ani personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w salonie.

 4. Salon otwarty jest w godzinach:

Poniedziałek 9:30 – 20:00

Wtorek 10:00 – 20:00

Środa 8:00 – 21:00

Czwartek 9:30 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

 1. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

Zapisy na usługi

 

   1.Rezerwacja wizyty odbywa się w czterech wariantach:

- poprzez strone www.moment.pl/dream-beauty

- poprzez wiadomość prywatną na stronie www.facebook.com/dreambeautygdynia

- telefonicznie 794-220-033

- osobiście

   2.Salon wysyła przypomnienie o wizycie 24-48 godzin przed planowanym terminem. W przypadku braku potwierdzenia ze strony klienta do godziny 20:00 w dniu otrzymania smsa, wizyta ta zostaje anulowana.

   3. Salon zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego związane z brakiem dostarczenia smsów z przypomnieniem. Dlatego też prosimy o nie traktowanie wysyłki przypomnień jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu.

   4.Klient umawiający się na pierwszą wizytę w salonie zobowiązany jest to wpłaty zadatku. Zadatek wynosi 20% wstępnej ceny usługi.

   5.Zadatek można wpłacić w trzech wariantach:

- osobiście w czasie pracy recepcji

- poprzez rezerwacje wizyty na stronie moment

- poprzez wykonanie przelewu na dane: Centrum szkoleniowo-usługowe Anna Żórawska , 71 1140 2004 0000 3702 7461 8255 . W przypadku płatności osobistej lub przelewem zadatek należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych

   6.W przypadku braku wpłaty zadatku wizyta zostaje automatycznie anulowana.

   7.Zadatek przepada w przypadku odwołania wizyty poniżej 48 godzin przed nią, nie pojawienia się na umówionej wizycie, spóźnieniu się na wizytę powyżej 15 minut oraz w przypadku 2 krotnej zmiany terminu. 

   8. W razie spóźnienia na usługę powyżej 15 minut klient musi liczyć się z niekompletnie wykonaną usługą, bądź całkowitemu odmówieniu wykonania usługi przez pracownika.

   9.W przypadku gdy klient nie pojawi się i nie odwoła wizyty dwukrotnie będzie zobowiązany do zapłaty 100% poprzedniej usługi oraz zadatku na poczet kolejnej.

   10.W przypadku opóźnienia pracownika usługa zostanie wykonana  w pełnym umówionym zakresie.

   11. Prosimy o zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu na daną usługę, która jest podana w serwisie rezerwacji online.

   12. Możliwe są wizyty poza godzinami pracy danego pracownika. W tym wypadku doliczana jest kwota 30% ceny końcowej usługi.

   13. W przypadku braku odpowiedniego terminu dla klienta, a jego prośbę może zostać on zapisany na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się szybszego terminu w pierwszej kolejności proponowany jest on klientowi z listy rezerwowej.

 

 

Ceny, Rabaty oraz Vouchery

 

 1. Aktualny cennik zabiegów znajduje się na stronie www.moment.pl/dream-beauty

 2. Końcowa cena usługi może ulec zmianie w przypadku dobrania w trakcie jej trwania dodatkowych opcji.

 3. Klient posiadający kartę stałego klienta otrzymuje co 10tą wizytę -20% na dowolną usługę.

 4. W jedynym dniu klient może otrzymać wyłącznie 1 adnotację wizyty uprawniającą do przyszłej zniżki.

 5. Klient posiadający kartę stałego klienta może zrobić przerwę w zabiegach na okres 3 miesięcy nie tracąc ważności karty.

 6. Vouchery posiadają termin ważności 12 miesięcy.

 7. Posiadać Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu.

 8. Voucher nie podlega wymianie, zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

 9. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty z Vouchera, kwota ta nie podlega zwrotowi a jest przepisywana na kolejną wizytę.

 10. W przypadku nie pojawienie się na wizycie lub dwukrotnemu jej przełożenie uważa się za wykorzystanie vouchera.

 

Zasady wykonywania usług

 

 1. Klient w trakcie wykonywania zabiegu ma zapewnioną wyłączność uwagi osoby uprawnionej do wykonywania zabieg.

 2. W trakcie wykonywania zabiegu w gabinecie może przebywać wyłącznie specjalista i klient. Wyjątkiem są osoby niepełnoletnie, które obsługiwane są wyłącznie w obecności opiekuna prawnego.

 3. Klient proszony jest o przybycie na wizytę zdrowym oraz bez oznak choroby. W przypadku pojawienia się na wizycie chorym personel ma prawo odmówić wykonania usługi lub ją przerwać.

 4. Klient proszony jest o nie używanie oraz wyciszenie telefonu na czas trwania wykonywania usługi.

 5. Usługi w salonie przeprowadzane są na produktach wysokiej jakości, narzędziami wysterylizowanymi w autoklawie klasy B oraz jednorazowymi: wacikami, ręcznikami, pilnikami, patyczkami, kapturami do pedicure, rękawiczkami, bloczkami, skalpelami, dłutami itp.

 6. Klient jest zobowiązany do powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazanie do przeprowadzenia usługi, a w szczególności: chorobach układu krwionośnego, skóry, chorób nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, zarażeniu wirusem HPV i HIV, ciąży, okresie połogowym i innych. Zatajenie chorób, schorzeń, alergii, odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy salony oraz salon jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

 7. W salon po każdym kliencie dezynfekowane jest: biurko, podpórka pod dłoń, lampy oświetleniowe, lampy do utwardzania lakieru, frezarka, krzesło/fotel podologiczny oraz wszystkie części wspólne.

 8. Pracownicy salonu zobowiązani są do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 9. W naszym salonie kierujemy się zasadą „nie szkodzić”. W związku z tym specjalista ma prawo odmówić wykonania usługi lub jej części w przypadku pojawienia się przeciwskazań oraz gdy jej wykonanie będzie się niezgodnie z ogólnymi zasadami i wiedzą specjalisty w danej dziedzinie.

 

 

Karta klienta

 

 1. Każdy klient posiada w salonie Dream Beauty swoją kartę klienta. W karcie znajdują się takie dane jak: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu, e-mail, choroby, zgody na: wykonanie usługi, publikowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz rodo. Dodatkowo po każdej wizycie pracownik opisuje przebieg wizyty, przykleja potwierdzenia używania sterylnych narzędzi podczas wykonywanych usług oraz prosi o podpis klienta pod każdą wizytą.

 

Reklamacje

 

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji nie zwracamy kosztów zabiegów.

 2. Informujemy o możliwości wystąpienia alergii na produkty uważane do zabiegów. Taki stan nie sugeruje, iż usługa została wykonania nieprawidłowo i w związku z tym nie przysługuje reklamacja.

 3. Reklamacja uwzględniana jest na podstawie szczegółowego opisu, przesłania wyraźnego zdjęcia oraz pojawienia się na wizytę ze stylizacją wykonaną w naszym salonie.

 4. W przypadku reklamacji nie zwracamy kosztów zabiegów.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji klient otrzymuje 3 najbliższe wolne terminy do wyboru.

 6. Usługi są objęte gwarancją:

- Manicure hybrydowy: 3 dni

- Manicure żelowy: 5 dni

- Klamra ortonyksyjna: 14 dni

 1. Po upływie okresu gwarancji wszelkie poprawki liczone są według cennika.

 2. Gwarancją nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych tj. zerwania stylizacji, pęknięcia, złamania itp.

 3. W przypadku uszkodzeń naturalnej płytki oraz użyciu produktów przyniesionych przez klienta wykonana stylizacja nie podlega gwarancji o czym informuje specjalista podczas wykonywania stylizacji i wykonuje odpowiednią adnotację w karcie klienta.

 

 

Osoby nieletnie i szkody

 

 1. Osoba niepełnoletnia może zostać klientem salonu po pisemnej i osobistej zgodzie rodzica, bądź opiekuna prawnego w salonie.

 2. Osoby niepełnoletnie obsługiwane są wyłącznie w obecności rodzica, bądź opiekuna prawnego.

 3. Salon nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w salonie dlatego też bardzo prosimy o przychodzenie na wizyty bez małych dzieci (wyjątkiem jest sytuacja w której osoba niepełnoletnia jest klientem/pacjentem) ze względu na ich bezpieczeństwo. W salonie znajdują się preparaty, narzędzia itp. które dziecko może na siebie rozlać i może dojść do poparzenia, skaleczyć się itp. 

 4.  Tym samym informujemy, iż za szkody wyrządzone w lokalu przez dorosłych oraz nieletnich odpowiedzialność finansową ponosi klient, jak i osoba z którą dziecko przyszło.